Zasady uczestnictwa w zawodach Nordic Walking

Redakcja

5 stycznia, 2024
Nordic walking to przyjemne, mało inwazyjne ćwiczenie, które pomaga budować siłę i wytrzymałość, zapewniając jednocześnie korzyści kardio. Dla osób zainteresowanych udziałem w zawodach nordic walking ważne jest, aby zrozumieć zasady i przepisy. Tego typu zawody są zazwyczaj organizowane jako część większego wydarzenia lub festiwalu i będą miały swój własny, specyficzny zestaw zasad. Aby rywalizować bezpiecznie i etycznie, osoby uprawiające nordic walking powinny znać różne zasady obowiązujące podczas tych wydarzeń. Oto kilka wspólnych uwag dotyczących wszelkich zawodów nordic walking:

Bezpieczny sprzęt sportowy

Używanie jakiegokolwiek sprzętu, który nie jest bezpieczny będzie podstawą do natychmiastowej dyskwalifikacji. W szczególności wszyscy uczestnicy będą zobowiązani do używania kijków do nordic walking, które mają niebrudzącą gumową końcówkę. Paski, sznurki bungee lub inny sprzęt zaprojektowany do wspomagania lub podtrzymywania nordic walkera nie będzie dozwolony. Używanie kijków do nordic walking jest ważnym czynnikiem bezpiecznej rywalizacji. Kijki powinny być używane tylko jako pomoc w poruszaniu się. Zawodnicy muszą być w stanie poruszać się do przodu i do tyłu w normalnym tempie po zdjęciu kijków.

Klasyfikacja zawodów Nordic Walking

Nie ma oficjalnych instytucji certyfikujących zawody nordic walking, nie ma też przepisów regulujących licencjonowanie lub certyfikowanie tych imprez. Zawodnicy są zachęcani do badania organizatorów zawodów i sprawdzenia, czy jakieś doświadczenie lub kwalifikacje są wymienione dla danego wydarzenia. Zawody mogą być klasyfikowane na podstawie poziomu trudności lub umiejętności wymaganych od zawodników. Zawody nordic walking dzielą się głównie na dwie kategorie:
  • Konkurencyjne: Jest to bardziej wymagający rodzaj imprezy, który wymaga od zawodników przejścia wcześniej ustalonego dystansu lub czasu podczas pokonywania przeszkód, takich jak wzgórza lub inny teren.
  • Rekreacyjne: Ten typ imprezy jest bardziej zrelaksowany i prostszy. Jest on zaprojektowany jako zabawny i niekonkurencyjny sposób, aby ludzie mogli cieszyć się nordic walking.

Przebieg zawodów Nordic Walking

Trasa zawodów musi być wyraźnie oznaczona za pomocą znaków, strzałek lub innych widocznych wskaźników. Uczestnicy powinni zostać poinformowani, czy trasa jest częściowo lub całkowicie terenowa oraz jakiego rodzaju terenu powinni się spodziewać. Trasa powinna być oznaczona dobrze widocznymi strzałkami w sposób, który zapobiega fałszywym odczytom spowodowanym kierunkiem słońca. Trasa powinna być jak najbardziej wyrównana. Chyba że jest to specjalna trasa polegająca na utrudnieniach w formie wzniesien i nierównego terenu.

Zasady uczestnictwa w zawodach Nordic Walking

  • Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać zasad zawodów i być świadomi wszelkich względów bezpieczeństwa, które mogą mieć zastosowanie.
  • Organizatorzy zawodów muszą być poinformowani o wszelkich ograniczeniach fizycznych lub specjalnych potrzebach uczestnika.
  • Na początku zawodów wszyscy zawodnicy zostaną poinformowani o czasie startu i zasadach przekraczania linii mety.
  • Po rozpoczęciu zawodów żadnemu uczestnikowi nie wolno udzielać pomocy z zewnątrz.
  • Wszyscy zawodnicy, w tym zarówno chodziarze, jak i asystenci, muszą stosować się do dress code’u lub wymogów dotyczących umundurowania podanych przez organizatorów.

Polecane: